Kāpēc jānopērk automātisko logu pacēlāju

Atvēršanas mehānisms atver un aizver siltumnīcas vēdlodziņu, nodrošinot optimālu temperatūras režīmu. Mehānisms darbojas bez baterijām un elektrības. Darbības pamatā ir šķidruma sasilšana termocilindrā, kas nodrošina virzuļa kustību un vēdlodziņa atvēršanos. Pazeminoties gaisa temperatūrai, šķidrums atdziest, un vēdlodziņš tiek aizvērts.

Atvēršanās temperatūru var uzstādīt no 16 līdz 35 grādiem. Maksimāla celtspēja 15/100 kg atkarībā no izvēlētā modeļa. Jā jūsu siltumnīcas uzstādīšanas vietā vētra tiek sastopama bieži tad rekomendējām pirkt pastiprināto modeli ar celtspeju līdz 100kg. Maksimālais virzuļā izbīdīšanās garums 81 - 100 mm.

ziemas periodā ir rekomendēts noņemt automātisko logu pacēlāju, lai pagarinātu tā darbības ilgmūzību